Podzimní škola statistické analýzy dat

(+ Tipy a triky v MS Excel)

9. - 12. září 2019

Lektorky:

Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Mgr. Adéla Vrtková

Program

Workshopy budou probíhat od 9. září 2019 do 12. září 2019,

9:00h – 11:30h, 12:30h – 15:00h, učebna EB 413 (FEI).

Od 11.30 - 12.30 bude pro všechny účastníky zajištěn oběd.

Pondělí 9. září 2019

 • Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí?
  • Základní pojmy – výběr, populace – sbíráme, zapisujeme, analyzujeme
  • Co sbíráme – typy proměnných
  • Jak data sbíráme – dotazníky, výběrové šetření
  • Jak data zapisujeme – datová matice
  • Co všechno statistika umí – motivační příklady
 • První tipy a triky s Excelem
  • Příprava datové matice
  • Filtry
  • Kontrola zadávaných údajů
  • Podmíněné formátování
 • Tabulky četnosti a kontingenční tabulky (Excel)
 • Maticové vzorce (Excel)
 • Analýza kvantitativní proměnné (Excel)

Úterý 10. září 2019

 • Dotazníková šetření
  • Co chceme zjistit
  • Koho se chceme zeptat
  • Jak šetření realizovat
  • Typy otázek/odpovědí s ohledem na jejich následnou analýzu
 • Příprava dotazníkového šetření s Google Forms
 • Analýza výsledků dotazníkového šetření s využitím MS Excel aneb další tipy a triky

Středa 11. září 2019

 • Úvod do metod statistické indukce – intervalové odhady a testování hypotéz
 • Základy statistické indukce s využitím MS Excel
 • Čím bychom měli začít – Power analýza (online aplikace)

Čtvrtek 12. září 2019

 • Samostatná analýza modelových dat s využitím MS Excel aneb vyzkoušejte si v praxi, co jste se naučili

Kontakt

S libovolnými dotazy ohledně organizace a programu podzimní školy se obracejte na Mgr. Adélu Vrtkovou.
Napsat mail